กิจกรรม

ส่งงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ "งานมอบหมาย" แล้ว "งานชั้นเรียน" จะรองรับประเภทกิจกรรมประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ แอป ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ เอกสารที่สแกน ลิงก์ และคำขอให้ส่ง