คำแนะนำของ Safari

เกี่ยวกับ Safari และคำแนะนำโดย Siri การค้นหา และความเป็นส่วนตัว

Siri จะวิเคราะห์ว่าคุณใช้งานอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะเสนอคำแนะนำที่ตรงกับความต้องการและการค้นหาที่ได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับคุณโดยใช้การประมวลผลภายในที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์

Siri จะเรียนรู้วิธีการที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เข้ากับตัวคุณ การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประวัติการท่อง Safari, อีเมล, ข้อความ และรายชื่อ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแอพอื่นๆ ที่ติดตั้ง จะทำให้ Siri สามารถให้คำแนะนำใน Spotlight, การค้นหา, ข่าว, ความทรงจำของรูปภาพ และอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูคุณสมบัติได้ทั้งรายการซึ่ง Siri ปรับให้เข้ากับตัวคุณในส่วน Siri ของการตั้งค่าระบบภายใต้คำแนะนำโดย Siri และความเป็นส่วนตัว

การปรับแต่งเฉพาะตัวจะถูกเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ของคุณด้วยการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

Siri จะเชื่อมข้อมูลนี้ระหว่างอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ของคุณอย่างปลอดภัย เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณสอดคล้องกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง การเชื่อมข้อมูลนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยใช้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ในการทำให้คำแนะนำและผลการค้นหาสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ข้อมูลบางส่วนจะถูกส่งไปที่ Apple และไม่เชื่อมโยงกับตัวคุณ

ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณใช้คำแนะนำโดย Siri ใน Spotlight, ค้นดู หรือ Safari หัวข้อที่น่าสนใจทั่วไปที่ Siri ได้เรียนรู้อาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อช่วยให้คำค้นหาของคุณสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น หัวข้อที่น่าสนใจเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น การทำอาหารหรือบาสเกตบอล) จะช่วยให้คุณได้คำค้นหาที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น และเราใช้เทคนิคการรักษาความเป็นส่วนตัวเพื่อทำให้หัวข้อที่น่าสนใจเหล่านี้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับตัวคุณได้

นอกจากหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านี้แล้ว เมื่อคุณดำเนินการค้นหา อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำที่ใช้ในการค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณเลือกไว้ และข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ไปที่ Apple เพื่อประมวลผลคำขอของคุณด้วย ข้อมูลนี้ไม่เชื่อมโยงกับตัวคุณ ผลการค้นหาที่แสดงไฟล์และเนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกส่งไป

ถ้าคุณเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น เพื่อให้คุณได้รับการแนะนำเพลงและวิดีโอที่สัมพันธ์กันมากขึ้น ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูล เช่น ชื่อของบริการสมัครสมาชิกและประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งไปที่ Apple ชื่อบัญชีของคุณ หมายเลขและรหัสผ่านจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ตำแหน่งที่ตั้ง คำที่ใช้ในการค้นหา ความสนใจของคุณ และข้อมูลการใช้ที่ส่งไปที่ Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

ในการปรับปรุงผลการค้นหา คำและวลีที่เก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการค้นหาทั่วไปอาจจะถูกส่งต่อจาก Apple ไปยังเครื่องมือค้นหาบนเว็บ

คุณมีทางเลือกและสามารถควบคุมได้

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คำแนะนำโดย Siri ส่งข้อมูลของคุณไปที่ Apple คุณสามารถปิดใช้คำแนะนำโดย Siri ได้ คุณอาจทำเช่นนั้นได้ใต้การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก Spotlight และเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำแนะนำโดย Spotlight และคำแนะนำโดย Spotlight ในค้นดู คุณสามารถปิดใช้คำแนะนำโดย Safari ได้ใน Safari เปิด Safari แล้วเลือกเมนู Safari จากนั้นเลือก การตั้งค่า คลิกที่การค้นหา จากนั้นเลิกเลือก รวมถึงคำแนะนำ Safari ด้วย

คุณสามารถหยุดไม่ให้แอพให้ข้อมูลเพื่อปรับแต่ง Siri ให้เป็นแบบส่วนตัวได้ ไปที่การตั้งค่าระบบ คลิก Siri แล้วเลือกคำแนะนำและความเป็นส่วนตัวของ Siri เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแอพ

คุณสามารถปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำโดย Siri ได้ ในการทำเช่นนั้น ให้เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เลือก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแถบความเป็นส่วนตัว คลิกแม่กุญแจเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก รายละเอียด ที่อยู่ถัดจากบริการของระบบ จากนั้นเลิกเลือก คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการให้การปรับแต่ง Siri เชื่อมข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน Siri ได้ใต้การตั้งค่า iCloud

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy