ตัวควบคุมการเล่น

ตัวควบคุมการเล่นเช่นปุ่มเล่น พัก เลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็ว และเลื่อนถอยหลัง อนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงได้

ในแทร็คแพด Force Touch คุณสามารถเลื่อนถอยหลังหรือเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ผ่านภาพยนตร์ QuickTime โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกดแรงแค่ไหน

ตัวควบคุมสำหรับระดับเสียง เลื่อนถอยกลับ เล่น เลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็ว และการแชร์