macOS High Sierra

การทำให้รูปภาพคมชัด

การปรับคมชัดขึ้นจะเปลี่ยนรูปภาพโดยการทำให้ขอบชัดมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากคมชัดขึ้น

 4. ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความคมชัด

  ตัวควบคุมคมชัดขึ้นในบานหน้าต่างการปรับ
  • ความเข้ม:ปรับความเข้มของขอบที่คมชัดขึ้น

  • ขอบ:ตั้งเกณฑ์ค่าสำหรับกลุ่มของพิกเซลที่มีขอบและกลุ่มที่ไม่มี

  • การลดลง:ทำให้เอฟเฟกต์ความคมชัดดูโดดเด่นมากขึ้นหรือน้อยลงการเพิ่มค่าที่ลดลงทำให้ความคมชัดเด่นมากยิ่งขึ้น ส่วนการลดลงทำให้เอฟเฟกต์ดูเนียนขึ้น

เคล็ดลับ: วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือตัวเลื่อนแล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้เพื่อขยายช่วงของค่าของตัวเลื่อน