macOS High Sierra

ปรับใช้จางขอบ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมจางขอบเพื่อทำให้ขอบของรูปภาพเป็นสีที่เข้มขึ้น และเน้นที่จุดกึ่งกลางของรูปภาพคุณสามารถปรับความมืดและขนาดของขอบจางเพื่อสร้างลักษณะที่คุณต้องการ และทำให้ขอบจางเนียนขึ้นเพื่อให้ได้ลูกเล่นที่ชัดเจนน้อยลง

รูปภาพที่ปรับใช้การจางขอบ ซึ่งแสดงความมืดรอบๆ ขอบ
 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากจางขอบ

 4. ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับการจางขอบ

  ตัวควบคุมจางขอบในบานหน้าต่างการปรับ
  • ความหนา:ทำขอบจางให้เข้มหรืออ่อนลง

  • รัศมี:การเปลี่ยนขนาดของขอบจาง

  • ความนุ่มนวล:เปลี่ยนความทึบแสงของขอบจาง ซึ่งทำให้ชัดเจนมากขึ้นหรือน้อยลง