macOS High Sierra

การปรับสมดุลสีขาว

หากมีพื้นที่ในรูปภาพที่คุณทราบว่าควรเป็นสีขาวหรือสีเทา แต่ปรากฏเป็นสีอื่น คุณสามารถปรับสมดุลสีโดยรวมของรูปภาพได้ (เรียกว่าสีเพี้ยน)บางครั้งรูปภาพอาจมีโทนสีที่ไม่ต้องการเนื่องมาจากสภาพของแสง ตัวอย่างเช่น รูปภาพอาจมีโทนสีเหลืองหรือสีส้มที่มาจากโคมไฟในสถานที่ถ่ายภาพโดยการเปลี่ยนสมดุลสีขาว คุณสามารถปรับพื้นที่สีขาวในรูปภาพเพื่อเอาสีเพี้ยนออก แล้วทำให้รูปภาพมีสีขาวมากขึ้น

รูปภาพก่อนและหลังการปรับสมดุลแสงขาว
 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปรับ ในแถบเครื่องมือ

 3. ในบานหน้าต่างการปรับ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากสมดุลแสงขาว

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกประเภทของการแก้ไขสมดุลสีขาวที่คุณต้องการดำเนินการคลิกปุ่มหลอดดูดสี แล้วคลิกปุ่มหลอดดูดสีในพื้นที่ที่ต้องการของรูปภาพ

  ตัวควบคุมสมดุลแสงขาวในบานหน้าต่างการปรับ
  • สีเทากลางๆ :สมดุลโทนร้อนของรูปภาพโดยขึ้นอยู่กับสีเทากลางๆ

   คลิกหลอดดูดสีในพื้นที่สีเทากลางๆ ในรูปภาพเพื่อปรับพื้นที่สีเทาของรูปภาพของคุณโดยอัตโนมัติ

  • โทนสีผิว:สมดุลโทนร้อนของรูปภาพโดยขึ้นอยู่กับโทนสีผิว

   คลิกหลอดดูดสีที่ผิวหนังของบุคคลในรูปภาพเพื่อปรับโทนสีผิวรูปภาพของคุณโดยอัตโนมัติ

  • อุณหภูมิ/สีอ่อน:สมดุลโทนร้อนของรูปภาพโดยการปรับอุณหภูมิสี (สีน้ำเงินถึงสีเหลือง) และสีอ่อน (สีเขียวถึงสีแดงม่วง)

   คลิกหลอดดูดสีในพื้นที่สีเทากลางๆ ในรูปภาพเพื่อปรับอุณหภูมิและสีอ่อนของสีเทาในรูปภาพของคุณโดยอัตโนมัติ