macOS High Sierra

การค้นหารูปภาพตามคำสำคัญ

คำสำคัญจะแท็กหรือติดป้ายกำกับที่คุณเพิ่มไปที่รูปภาพของคุณเพื่อช่วยให้คุณค้นหารูปภาพได้อย่างง่ายดายรูปภาพมีคำสำคัญอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้ว และคุณสามารถเพิ่มคำสำคัญของตัวคุณเองได้คุณสามารถใส่คำสำคัญให้รูปภาพได้ในหน้าต่างข้อมูลหรือตัวจัดการคำสำคัญได้ และคุณสามารถสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ให้คำสำคัญได้เพื่อให้คุณสามารถใช้คำสำคัญได้รวดเร็วมากขึ้น

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การค้นหารูปภาพตามคำสำคัญ

คุณสามารถใช้คำสำคัญค้นหารูปภาพในคลังรูปภาพทั้งหมดได้

 1. คลิกปุ่มค้นหาในแถบเครื่องมือ

 2. ป้อนคำสำคัญในช่องค้นหา

  ขณะที่คุณป้อน คำค้นหาที่แนะนำจะปรากฏด้านล่างช่องค้นหาคุณสามารถป้อนคำได้มากกว่าหนึ่งคำโดยเว้นวรรคระหว่างคำเพื่อค้นหาคำสำคัญหลายคำตัวอย่างเช่น การป้อน “ทุ่ง นา” จะให้ผลเป็นรูปภาพทั้งหมดที่มีทั้งคำว่า “ทุ่ง” และคำว่า “นา”

  ในการแสดงรูปภาพทั้งหมดของคุณอีกครั้งหลังจากดำเนินการค้นหาเสร็จแล้ว ให้คลิกยกเลิก

เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกเมนูป๊อปอัพการแสดงแล้วเลือกคำสำคัญได้ด้วย

การเพิ่มหรือเอาคำสำคัญในหน้าต่างข้อมูลออก

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มคำสำคัญเข้าไป

 2. คลิกปุ่มข้อมูล ในแถบเครื่องมือ

 3. ในหน้าต่างข้อมูล ให้คลิกช่องใส่คำสำคัญ (หรือช่องที่คำสำคัญอื่นๆ ปรากฏหากคุณได้เพิ่มคำบ้างแล้ว) จากนั้นป้อนคำสำคัญแล้วกด Return เพื่อเพิ่มไปที่รูปภาพ

  ในขณะที่คุณป้อน รูปภาพจะแนะนำคำสำคัญที่คุณเคยใช้มาก่อนในการลบคำสำคัญ ให้เลือกคำสำคัญนั้น แล้วกด Delete

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างข้อมูล

การเพิ่มหรือเอาคำสำคัญในตัวจัดการคำสำคัญ

คุณสามารถใช้ตัวจัดการคำสำคัญเพื่อใส่คำสำคัญให้รูปภาพที่เลือก จัดการรายการคำสำคัญที่มีให้ใช้งานได้ของคุณ และสร้างรายการ “ใช้บ่อย” ซึ่งคือรายการของคำสำคัญที่คุณใช้บ่อยๆ เพื่อให้คุณสามารถใส่คำสำคัญได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 1. เลือกรูปภาพเดียวหรือหลายรูป

 2. เลือก หน้าต่าง > ตัวจัดการคำสำคัญ

  หน้าต่างตัวจัดการคำสำคัญ
 3. ในการใส่คำสำคัญให้รูปภาพที่เลือก ให้คลิกคำสำคัญในการเอาคำสำคัญออกจากรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพนั้นอีกครั้ง

 4. ในการแก้ไขรายการคำสำคัญ ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มคำสำคัญในรายการคำสำคัญ:คลิก แก้ไขคำสำคัญ คลิกปุ่มเพิ่ม (+) แล้วป้อนคำสำคัญคำใหม่ของคุณ

  • การแก้ไขคำสำคัญ:ในการแก้ไขคำสำคัญ ให้คลิกคำสำคัญที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนชื่อ จากนั้นป้อนคำสำคัญ

  • การลบคำสำคัญออกจากรูปภาพทั้งหมดของคุณ:คลิกแก้ไขคำสำคัญ เลือกคำสำคัญที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่มลบ (–)

  • การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของคำสำคัญ:คลิกแก้ไขคำสำคัญ เลือกคำสำคัญ คลิกคำสำคัญ จากนั้นป้อนปุ่มลัดแป้นพิมพ์

  • การสร้างรายการคำสำคัญที่ใช้บ่อย:ลากคำสำคัญเข้าไปในพื้นที่กลุ่มที่มีให้ใช้ด่วนของตัวจัดการคำสำคัญ

   รูปภาพจะสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของคำสำคัญแต่ละคำของคุณไว้ในรายการใช้บ่อยของคุณ เพื่อให้คุณใส่คำสำคัญให้รูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย