macOS High Sierra

การเพิ่มและเอารูปภาพออกในการ์ด

คุณสามารถเพิ่มหรือเอารูปภาพออกจากการ์ดได้ตลอดเวลา

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

 1. คลิกการ์ดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิก ด้านหน้า ภายในหรือ ด้านหลัง เพื่อเลือกหน้าการ์ด (ตัวเลือกหน้าขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ดที่คุณสร้าง)

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มรูปภาพไปยังกรอบรูปภาพที่ว่าง:ลากรูปภาพจากพื้นที่ของแอพรูปภาพที่ด้านล่างของหน้าต่างไปยังกรอบรูปภาพ

   การ์ดพร้อมรูปภาพที่เลือกและปุ่มเพิ่มรูปภาพที่ด้านขวาล่างสุด

   หากรูปภาพที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของแอพรูปภาพ ให้คลิก เพิ่มรูปภาพ เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก เพิ่ม

   ลากขอบด้านบนพื้นที่ของแอพรูปภาพเพื่อเปลี่ยนขนาดและจำนวนของรูปภาพที่แสดงอยู่

  • การเพิ่มรูปภาพที่เลือกไปยังกรอบที่ว่างโดยอัตโนมัติ:เลือกรูปภาพเดียวหรือหลายรูปในพื้นที่ของแอพรูปภาพ จากนั้นคลิก เติมโดยอัตโนมัติ

  • การเพิ่มรูปภาพไปยังกรอบที่ว่างทั้งหมดในหน้าการ์ดโดยอัตโนมัติ:คลิก เติมโดยอัตโนมัติ

  • การย้ายรูปภาพจากหน้าไปยังพื้นที่ของแอพรูปภาพหรือหน้าอื่น:วางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ คลิกและกดค้างไว้จนกว่ารูปภาพเด้งออกมาจากกรอบ จากนั้นลากรูปภาพไปยังพื้นที่ของแอพรูปภาพหรือตำแหน่งอื่น

  • การเอารูปภาพออกจากพื้นที่ของแอพรูปภาพ:คลิกรูปภาพเพื่อเลือก จากนั้นกด Delete

  • เอารูปภาพออกจากหน้าบัตร:คลิกสองครั้งในหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกรูปภาพเพื่อเลือก แล้วกดลบ

  • การเอารูปภาพที่จัดวางบนหน้าการ์ดออกทั้งหมด:คลิก ล้างรูปภาพที่จัดวาง จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสลับรูปภาพสองรูปบนหน้าได้อย่างรวดเร็ววางตำแหน่งของตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ คลิกและกดค้างไว้จนกว่ารูปภาพเด้งออกมาจากกรอบ จากนั้นวางรูปภาพไว้บนรูปภาพอื่น