macOS High Sierra

การสร้างสมุดภาพ

คุณสามารถสร้างสมุดภาพที่สวยงามคุณภาพระดับมืออาชีพ และส่งสมุดภาพให้ถึงหน้าบ้านคุณ

การสร้างสมุดเป็นเรื่องง่าย: คุณเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปแบบและชุดรูปแบบ จากนั้นแอพรูปภาพจะวางเค้าโครงสมุดให้คุณคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงรูปภาพในแต่ละหน้า เพิ่มและเอารูปภาพหรือหน้าออก รวมทั้งใส่ข้อความ แผนที่ และอื่นๆเมื่อคุณพอใจกับสมุดภาพของคุณแล้ว คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าและส่งสมุดถึงคุณหรือคนที่คุณรักได้

สมุดภาพที่พิมพ์และเข้าเล่ม

เปิดแอปรูปภาพให้ฉัน

การสร้างสมุดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพเพื่อใช้ในสมุดของคุณ

 2. เลือก ไฟล์ > สร้าง > สมุด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างสมุดโดยไม่ต้องเลือกรูปภาพใดๆ ก่อน

 3. คลิกปุ่มเลือกสำหรับรูปแบบสมุดที่คุณต้องการ

 4. คลิกเพื่อเลือกชุดรูปแบบสมุด แล้วคลิก สร้างสมุด

  สมุดใหม่ของคุณจะปรากฏในหน้าต่างรูปภาพพร้อมรูปภาพที่คุณเลือกที่จัดเรียงในแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ (รวมถึงปกหน้าและหลัง)ในการแก้ไขหน้า ให้คลิกสองครั้งที่หน้า

  หน้าต่างรูปภาพที่แสดงหน้าของสมุด
 5. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับสมุดของคุณเพื่อจัดเรียงสมุดตามที่คุณต้องการคุณสามารถ:

เมื่อคุณพร้อมที่จะหยุดทำงานกับสมุดภาพ ให้คลิกปุ่มย้อมกลับ ในแถบเครื่องมือ

การเปลี่ยนชุดรูปแบบของสมุด

คุณสามารถเปลี่ยนแนวการออกแบบในภาพรวมของสมุดคุณได้โดยการเลือกชุดรูปแบบสมุดใหม่

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง

 2. คลิกปุ่มการตั้งค่าสมุด ในแถบเครื่องมือ คลิก เปลี่ยนชุดรูปแบบ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 3. เลือกชุดรูปแบบสมุด แล้วคลิก เลือกชุดรูปแบบ

การตั้งชื่อสมุดใหม่

เมื่อคุณสร้างโปรเจ็กต์สมุด แอพรูปภาพจะตั้งชื่อโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติโดยอิงจากข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพ เช่น ชื่ออัลบั้มคุณสามารถตั้งชื่อโปรเจ็กต์สมุดใหม่ได้โดยง่าย

 1. คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง แล้วนั้นคลิกชื่อสมุดของคุณเพื่อเลือกชื่อ

 2. ป้อนชื่อใหม่แล้วกด Return

หมายเหตุ: ชื่อของโปรเจ็กต์สมุดแตกต่างจากข้อความที่ปรากฏบนปกหากต้องการเปลี่ยนข้อความหน้าปก ให้คลิกสองครั้งที่หน้าปก แล้วเลือกและเปลี่ยนข้อความหน้าปก

การเอาโลโก้ Apple ออกจากสมุด

 • คลิกสมุดที่อยู่ใต้โปรเจ็กต์ในแถบข้าง แล้วคลิกปุ่มการตั้งค่าสมุด ในแถบเครื่องมือ แล้วเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “รวมโลโก้ Apple”