macOS High Sierra

การจัดกลุ่มอัลบั้มในโฟลเดอร์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มอัลบั้มของคุณตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า “Family Photos” แล้วใส่อัลบั้มต่างๆ ของกิจกรรมของครอบครัวของคุณทุกอัลบั้มลงไปคุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ได้อีกด้วย

รูปย่อของโฟลเดอร์รูปภาพ

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

  1. คลิก อัลบั้มของฉัน ในแถบด้านข้าง

  2. เลือก ไฟล์ > โฟลเดอร์ใหม่

  3. ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์

  4. ลากอัลบั้มในโฟลเดอร์

    เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ม Option แล้วลากอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มหรือมากกว่าไปที่อีกอัลบั้มหนึ่งแอพรูปภาพจะวางตำแหน่งอัลบั้มทั้งหมดลงในโฟลเดอร์ใหม่คุณสามารถลากอัลบั้มอื่นๆ ไปในโฟลเดอร์ใหม่ได้

ในการเอารายการออกจากโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการ แล้วเลือกย้ายอัลบั้มออกจาก [ชื่อโฟลเดอร์]ในการลบโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์นั้น เลือกโฟลเดอร์ลบ จากนั้นคลิกลบ

คุณไม่สามารถย้ายอัลบั้มที่แชร์มาในโฟลเดอร์