เอกสารเค้าโครงหน้า

เอกสารเค้าโครงหน้าทำหน้าที่เหมือนผ้าใบซึ่งคุณเพิ่มกล่องข้อความ ภาพ และวัตถุอื่นๆ ลงไปแล้วจัดเรียงวัตถุเหล่านั้นบนหน้าตามที่คุณต้องการ หน้าใหม่จะเพิ่มโดยอัตโนมัติ เอกสารเค้าโครงหน้าส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้างเอกสารที่มีรูปแบบที่กำหนดเองได้มากขึ้น เช่น จดหมายข่าวหรือโปสเตอร์

ในการดูว่าได้ตั้งค่าเอกสารสำหรับเค้าโครงหน้าไว้หรือไม่ ให้เลือกข้อความใดข้อความหนึ่ง จากนั้นแตะ ปุ่มแทรก ในแถบปุ่มลัดเหนือแป้นพิมพ์ ถ้าการแบ่งหน้าแสดงขึ้นในตัวเลือก แสดงว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารประมวลผลคำ ไม่ใช่เอกสารเค้าโครงหน้า