แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือคือแถวของปุ่มเหนือสเปรดชีตของคุณในหน้าต่าง Numbers คลิกปุ่มเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแทรกวัตถุ เช่น รูปทรง แผนภูมิ และตาราง เพื่อเปิดและปิดแถบด้านข้าง เพื่อแสดงการค้นหาและแทนที่ และอื่นๆ

แถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอ พร้อมเมนู Apple, Numbers, ไฟล์, แก้ไข, แทรก, รูปแบบ, จัดเรียง, มุมมอง, แชร์, หน้าต่าง และวิธีใช้ ด้านล่างแถบเมนูเป็นสเปรดชีต Numbers ซึ่งเปิดอยู่ โดยมีปุ่มต่างๆ ของแถบเครื่องมืออยู่ที่ด้านบนสุด ซึ่งได้แก่ปุ่มมุมมอง, ซูม, เพิ่มหมวดหมู่, แทรก, ตาราง, แผนภูมิ, ข้อความ, รูปร่าง, สื่อ และความคิดเห็น

ในการกำหนดแถบเครื่องมือเอง ซึ่งก็คือการเปลี่ยนปุ่มที่จะแสดงและตำแหน่งการจัดเรียง ให้เลือก มุมมอง > กำหนดแถบเครื่องมือเอง จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มที่อ้างถึงในคำแนะนำ ปุ่มอาจถูกเอาออกไปแล้วหากเคยกำหนดแถบเครื่องมือเอง คุณสามารถเพิ่มปุ่มกลับเข้ามาโดยการกำหนดแถบเครื่องมือเองอีกครั้ง

แถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ (เหนือหน้าต่าง Numbers) มีเมนูบางเมนูที่มีชื่อเดียวกับปุ่มในแถบเครื่องมือ เมนูเหล่านี้จะไม่มีตัวเลือกเดียวกันกับรายการแถบเครื่องมือเสมอไป ส่วนใหญ่แล้ว แถบเมนูจะมีคำสั่งมากกว่าคำสั่งที่มีให้ใช้จากแถบเครื่องมือ