เพลย์ลิสต์อัจฉริยะ

เพลย์ลิสต์ที่คุณกำหนดกฎให้ (ตัวอย่างเช่น เพลงจากศิลปินบางคนหรือบางรายการที่มีหลายซีซั่น) เมื่อคุณเพิ่มรายการไปยังคลังของคุณที่ตรงกับกฎของคุณ รายการนั้นจะเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์อัจฉริยะโดยอัตโนมัติ