เซิร์ฟเวอร์เมล

คอมพิวเตอร์ที่จัดการโดยผู้ให้บริการบัญชีอีเมลซึ่งทำหน้าที่เป็นไปรษณีย์ดิจิตอลและอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อความอีเมลจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (มักเรียกกันว่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP) จะจัดการข้อความที่กำลังส่งเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าจะจัดการข้อความที่ได้รับสำหรับบัญชี IMAP (เช่น iCloud หรือ Gmail) สำเนาของข้อความจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าจนกว่าจะถูกลบทิ้ง