กล่องเมล

โฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บและจัดระเบียบข้อความอีเมลบัญชีอีเมลแต่ละบัญชีที่คุณใช้ในเมลจะมีชุดของกล่องเมลมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความเข้า ส่งแล้ว ฉบับร่าง และถังขยะแถบข้างเมลจะแสดงกล่องเมลสำหรับแต่ละบัญชี เช่นเดียวกันกับกล่องเมลที่คุณสร้างถ้าคุณไม่เห็นแถบด้านข้าง ให้คลิกกล่องเมลในแถบรายการโปรดหรือเลือก มุมมอง > แสดงรายชื่อกล่องเมล

กล่องเมลใน Mac ของคุณเป็นแบบในเครื่องของคุณเท่านั้นซึ่งหมายถึงว่าคุณสามารถเข้าถึงได้ใน Mac ของคุณเท่านั้นและกล่องเมลจะแสดงในส่วนใน Mac ของฉันของแถบข้างเมลกล่องเมลในเซิร์ฟเวอร์เมลของบัญชีสามารถเข้าถึงได้ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่คุณใช้บัญชีนั้นและจะแสดงในส่วนบัญชีของแถบข้าง

ในเมล คุณจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่ากล่องเมลอัจฉริยะได้โดยการใช้เกณฑ์ที่คุณระบุ กล่องเมลอัจฉริยะจะแสดงข้อความใด ๆ ที่เข้ากับเกณฑ์โดยไม่ต้องคำนึงว่าข้่อความถูกจัดเก็บไว้ที่ใด