การสนทนา

การจัดกลุ่มของข้อความอีเมลแอพเมลจะจัดกลุ่มข้อความที่เป็นส่วนของ “การสนทนา” (หรือ หัวข้อ) เดียวกันเป็นรายการข้อความ แทนที่จะแสดงรายการตอบกลับทีละรายการการดูข้อความตามการสนทนาจะทำให้สามารถติดตามหัวข้อได้ง่ายขึ้นและช่วยทำให้รายการข้อความเป็นระเบียบมากขึ้น