บัญชีอีเมล

คุณสามารถใช้บัญชีอีเมลประเภทต่างๆ ในเมลได้ประเภทบัญชีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดจะมี:

  • บัญชี iCloud:ใช้เมลใน Mac ของคุณและได้รับการเข้าถึงข้อความและกล่องเมลของคุณทันทีในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ (ที่มี OS X v10.8 ขึ้นไป) และอุปกรณ์ (ที่มี iOS 5 ขึ้นไป) ที่คุณใช้เมลของ iCloud

  • บัญชี IMAP:ข้อความจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมลจนกว่าคุณจะลบออกเมื่อบัญชีของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ บัญชีของคุณจะถูกเชื่อมข้อมูลเพื่อให้ข้อความใน Mac ของคุณเหมือนกับข้อความในเซิร์ฟเวอร์ข้อความสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์และตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณใช้บัญชี

  • บัญชี Microsoft Exchange:เหมือนกับบัญชี IMAP ข้อความจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมลและสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์และตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณใช้บัญชีคุณสามารถใช้ธงในบัญชี Exchange พร้อมกับข้อจำกัดบางประการได้

    สำหรับบัญชี Exchange ที่จะติดตั้งในเมล เซิร์ฟเวอร์ Exchange ต้องรองรับ Exchange Web Services (EWS)ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • บัญชี POP:ข้อความจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เมลและถูกดาวน์โหลดไปยัง Mac ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีของคุณข้อความยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์