กล่องเมล

กล่องเมลนั้นเหมือนกับโฟลเดอร์ ซึ่งใช้เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบข้อความอีเมล บัญชีอีเมลแต่ละบัญชีที่คุณใช้ในเมลจะมีชุดของกล่องเมลมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความเข้า ส่งแล้ว ฉบับร่าง และถังขยะ แถบด้านข้างเมลจะแสดงกล่องเมลสำหรับแต่ละบัญชี เช่นเดียวกันกับกล่องเมลที่คุณสร้าง ถ้าคุณไม่เห็นแถบด้านข้าง ให้คลิกกล่องเมลในแถบรายการโปรดหรือเลือก มุมมอง > แสดงรายชื่อกล่องเมล

กล่องเมลบน Mac ของคุณเป็นแบบในเครื่องของคุณเท่านั้นซึ่งหมายถึงว่าคุณสามารถเข้าถึงได้บน Mac ของคุณเท่านั้นและกล่องเมลจะแสดงในส่วนใน Mac ของฉันของแถบด้านข้างเมล กล่องเมลในเซิร์ฟเวอร์เมลของบัญชีสามารถเข้าถึงได้ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่คุณใช้บัญชีนั้นและจะแสดงในส่วนบัญชีของแถบด้านข้าง

ในเมล คุณจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่ากล่องเมลอัจฉริยะได้ โดยการใช้เกณฑ์ที่คุณระบุ กล่องเมลอัจฉริยะจะแสดงข้อความใดๆ ที่เข้ากับเกณฑ์โดยไม่ต้องคำนึงว่าข้อความถูกจัดเก็บไว้ที่ใด