แถบด้านข้างเมล

แถบด้านข้างของแอพเมลจะแสดงรายการกล่องเมล โฟลเดอร์ และรายการที่ติดธงของบัญชีอีเมลที่คุณกำลังใช้ในแอพเมล ถ้าคุณไม่เห็นแถบด้านข้าง ให้คลิกกล่องเมลในแถบรายการโปรดหรือเลือก มุมมอง > แสดงรายชื่อกล่องเมล

ถ้าคุณไม่เห็นบัญชีอีเมลที่คาดไว้ในแถบด้านข้าง ให้เลือก เมล > การตั้งค่า แล้วคลิก บัญชี คลิก ข้อมูลบัญชี จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีนั้นเปิดใช้งานอยู่