macOS High Sierra

การป้องกันการเชื่อมต่อไม่พึงประสงค์โดยการใช้ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์สามารถปกป้อง Mac ของคุณจากการติดต่อไม่พึงประสงค์โดยคอมพิวเตอร์อื่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอย่างไรก็ตาม Mac ของคุณยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านไฟล์วอลล์สำหรับบริการและแอพบางแอพได้ตัวอย่าง:

 • หากคุณเปิดบริการการแชร์ เช่น การแชร์ไฟล์ macOS จะเปิดพอร์ตสำหรับบริการนั้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้สื่อสารผ่านพอร์ตนั้นได้

 • แอพหรือบริการในระบบอื่นสามารถร้องขอและได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงผ่านไฟร์วอลล์ หรืออาจมีใบรับรองที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้

สำหรับการควบคุมให้ได้มากขึ้น คุณสามารถเลือกแอพและบริการและระบุได้ว่าจะเข้าถึงผ่านไฟล์วอลล์ได้หรือไม่

การเปิดการป้องกันไฟร์วอลล์:

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ไฟร์วอลล์

  เปิดบานหน้าต่างไฟร์วอลล์ให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. คลิก เปิดไฟร์วอลล์

 4. ในการระบุการตั้งค่าความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คลิกตัวเลือกไฟร์วอลล์ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การอนุญาตเฉพาะแอพและบริการที่ระบุเท่านั้นให้เชื่อมต่อ: คลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกแอพหรือบริการในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นมา

  • การอนุญาตแอพและบริการที่จำเป็นให้เชื่อมต่อเท่านั้น: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปิดกั้นการติดต่อขาเข้าทั้งหมด"

  • อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ในตัวเครื่องรับการเชื่อมต่อเข้าได้โดยอัตโนมัติ: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ในตัวเครื่องรับการเชื่อมต่อเข้าได้โดยอัตโนมัติ”

  • อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ที่มีการลงชื่อและดาวน์โหลดไว้รับการเชื่อมต่อเข้าได้โดยอัตโนมัติ: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ที่มีการลงชื่อและดาวน์โหลดไว้รับการเชื่อมต่อเข้าได้โดยอัตโนมัติ”

  • เปิดใช้งานโหมดพรางตัวเพื่อทำให้แฮกเกอร์และมัลแวร์ค้นหา Mac ของคุณได้ยากขึ้น:เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานโหมดพรางตัว”

ตั้งค่า การเข้าถึงไฟร์วอลล์สำหรับบริการและแอพ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ไฟร์วอลล์

  เปิดบานหน้าต่างไฟร์วอลล์ให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

 3. คลิก ตัวเลือกไฟร์วอลล์

  หากปุ่มตัวเลือกไฟล์วอลล์ถูกปิดใช้งานไว้ ให้คลิกเปิดไฟล์วอลล์เพื่อเปิดไฟล์วอลล์ของ Mac ของคุณก่อน

 4. คลิกปุ่มเพิ่ม ใต้รายการบริการ แล้วเลือกบริการหรือแอพที่คุณต้องการเพิ่มหลังจากเพิ่มแอพแล้ว ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่ออนุญาตหรือปิดกั้นการเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์

  การบล็อกการเข้าถึงของแอพพลิเคชั่นผ่านไฟร์วอลล์อาจรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอพพลิเคชั่นหรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่มีการใช้งานร่วมกันได้

  ข้อสำคัญ: แอพบางแอพที่ไม่ปรากฏในรายการอาจเข้าถึงได้ผ่านไฟร์วอลล์รวมถึงแอพ บริการ หรือการดำเนินการด้วย เช่นเดียวกันกับแอพที่มีการลงลายเซ็นแบบดิจิตอลซึ่งจะถูกเปิดอัตโนมัติโดยแอพอื่นในการปิดกั้นการเข้าถึงโปรแกรมเหล่านี้ ให้เพิ่มโปรแกรมเหล่านี้ลงในรายการ

  เมื่อ Mac ของคุณตรวจพบความพยายามในการเชื่อมต่อกับแอพที่คุณไม่ได้เพิ่มลงในรายการและไม่ได้ให้การเข้าถึง ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อถามว่าคุณต้องการอนุญาตหรือปฏิเสธการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีการกระทำใดเกิดขึ้น ข้อความจะยังคงแสดงเช่นนั้นและความพยายามใดๆ ในการเชื่อมต่อแอพจะได้รับการปฏิเสธ