macOS High Sierra

ทางลัดแป้นพิมพ์ Spotlight

ค้นหาอย่างรวดเร็วด้วย Spotlight โดยใช้ทางลัดแป้นพิมพ์

เปิดเมนูสปอตไลท์เพื่อเริ่มต้นการค้นหา

Command-Space bar

เสร็จสิ้นการค้นหาโดยใช้ผลลัพธ์ที่แนะนำ

ลูกศรขวา

ย้ายไปยังผลการค้นหาถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังผลการค้นหาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังผลการค้นหารายการแรกของหมวดหมู่ถัดไป

Command-ลูกศรชี้ลง

ย้ายไปยังผลการค้นหารายการแรกของหมวดหมู่ก่อนหน้า

Command-ลูกศรชี้ขึ้น

แสดงเส้นทางของผลการค้นหา (เช่น ไฟล์) บน Mac ของคุณ

คำสั่ง

ซูมเข้าที่การแสดงตัวอย่างภาพ

ตัวเลือก (แล้วเลื่อนนิ้วสองนิ้วบนแทร็คแพดเพื่อเลื่อนภาพไปรอบๆ ในการแสดงตัวอย่าง)

เปิดผลลัพธ์ที่เลือก

ปุ่มรีเทิร์น

ดูไฟล์ในแอพหรือ Finder

Command-R หรือ Command-คลิกสองครั้ง

เปิดหน้าต่าง Finder ด้วยช่องการค้นหาที่เลือก

Option-Command-Space bar

หากคุณใช้แหล่งข้อมูลเข้าหลายแหล่งและได้กำหนดชุดคำสั่ง Command-Space bar และ Option-Command-Space bar เป็นปุ่มลัดสำหรับสลับระหว่างแหล่งข้อมูลเข้า คุณต้องเปลี่ยนปุ่มลัดของ Spotlightเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ คลิก ปุ่มลัด แล้วคลิก Spotlight

เปิดบานหน้าต่างปุ่มลัดให้ฉัน