macOS High Sierra

แชร์แผ่น DVD และแผ่น CD

ถ้า Mac ของคุณไม่มีออปติคอลไดรฟ์ คุณสามารถแชร์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้การแชร์แผ่น DVD หรือแผ่น CD ถ้าคอมพิวเตอร์ทั้งสองอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

แชร์ไดรฟ์ DVD หรือ CD

คุณสามารถตั้งค่าเครื่อง Mac หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ที่จะแชร์ไดรฟ์แบบออปติคอลของเครื่องได้

คอมพิวเตอร์ Windows อาจใช้ XP Service Pack 2 ขึ้นไป, Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10 ก็ได้คุณจำเป็นต้องติดตั้ง รายการอัพเดทการแชร์แผ่น DVD และแผ่น CD 1.0 สำหรับ Windows

  • บนเครื่อง Mac:เปิดการตั้งค่าการแชร์ (เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การแชร์) แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายการแชร์แผ่น DVD หรือแผ่น CDเมื่อได้รับแจ้งเมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นพยายามเข้าใช้ออปติคอลไดรฟ์ของคุณ ให้เลือก "ถามฉันก่อนอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องอ่านดีวีดีของฉัน"

    เปิดการตั้งค่า การแชร์ ให้ฉัน

  • บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows: เปิดแผงควบคุมตัวเลือกการแชร์แผ่น DVD หรือแผ่น CD จากนั้นเลือก “เปิดใช้งานการใช้งานแผ่น DVD หรือแผ่น CD ระยะไกล”เลือก "ถามฉันก่อนอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องอ่านดีวีดีของฉัน" หากคุณต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นพยายามเข้าใช้งานไดรฟ์

ใช้ไดรฟ์ DVD หรือ CD ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  1. สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าการแชร์ไดรฟ์ DVD หรือ CD เรียบร้อยแล้ว จากนั้นใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในไดรฟ์

  2. สำหรับ Mac ที่ไม่มีไดรฟ์แบบออปติคอล ให้เลือก ดิสก์ระยะไกล (ด้านล่างอุปกรณ์ ในแถบข้าง Finder)หากคุณเห็นปุ่ม “ขอใช้งาน” ให้คลิกที่ปุ่มนั้น