macOS High Sierra

หากถังขยะประกอบด้วยโฟลเดอร์ของไฟล์กู้คืน

โฟลเดอร์ไฟล์กู้คืนเดียวหรือหลายโฟลเดอร์อาจปรากฏในถังขยะของคุณหลังเริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

ไฟล์กู้คืนเป็นไฟล์ชั่วคราวที่ใช้โดยแอพ macOSแอพมักจะลบไฟล์ชั่วคราวออกเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกหากแอพออกโดยไม่ได้คาดคิด แสดงว่าแอพนั้นอาจไม่สามารถลบไฟล์ชั่วคราวก่อนที่จะออกได้เมื่อคุณเริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่ macOS จะย้ายไฟล์ชั่วคราวเหล่านี้ไปยังถังขยะ

คุณสามารถเรียกคืนไฟล์ที่เป็นประโยชน์ได้โดย ลากไฟล์นั้น ออกมาจากถังขยะโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไฟล์ชั่วคราวมักไม่สำคัญและการล้างถังขยะของคุณจะทำให้ปลอดภัยตรวจสอบกับผู้พัฒนาของแอพหากคุณไม่แน่ใจ