macOS High Sierra

หากปุ่มลัดแป้นพิมพ์ไม่ทำงาน

เป็นไปได้ที่ปุ่มลัดแป้นพิมพ์สำหรับแอพตัวหนึ่งจะขัดแย้งกับแอพตัวอื่นตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม Command และ Space bar พร้อมกันจะเปิดเมนู Spotlight แต่ในอีกแอพ การกดปุ่มทั้งสองพร้อมกันนั้นอาจใช้สำหรับสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์

    เปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ฉัน

  2. คลิก ปุ่มลัดป้ายกำกับการแจ้งเตือนสีเหลืองจะปรากฏขึ้นถัดจากปุ่มลัดแป้นพิมพ์ที่ขัดแย้งกันคลิกที่ปุ่มลัด จากนั้นทำการเปลี่ยน