macOS High Sierra

หากคุณไม่เห็นรูปภาพบนจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับ Mac แบบพกพา

หากคุณได้เชื่อมต่อ Mac แบบพกพาของคุณเข้ากับจอแสดงผลหรือทีวีแต่ไม่สามารถดูเดสก์ท็อปของ Mac ของคุณบนจอแสดงผลได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ปิด Mac แบบพกพาเพื่อตั้งให้เครื่องเข้าสู่โหมดพัก

  2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่อง Mac ของคุณและต่อเข้ากับเต้าเสียบสายไฟ

  3. เชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับจอแสดงผลภายนอกอีกครั้ง

  4. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB เมาส์ หรือแทร็คแพดเข้ากับ Mac ของคุณ

    หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ trackpad ไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปิดอยู่

  5. รอสองสามวินาที จากนั้นกดปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์ภายนอกเพื่อปลุก Mac ของคุณ

    หากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คแพดไร้สายของคุณไม่ได้ทำการจับคู่กับ Mac ของคุณ ตัวช่วยเหลือการติดตั้ง Bluetooth จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถจับคู่ได้