macOS High Sierra

สร้างและจัดการตำแหน่งเครือข่าย

ตำแหน่งเครือข่ายคือกลุ่มของการตั้งค่าสำหรับพอร์ตเครือข่ายแบบเฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ต พอร์ตโมเด็ม หรือพอร์ตเครือข่ายไร้สายของคอมพิวเตอร์ของคุณ)เมนูตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าเครือข่ายจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกและสลับระหว่างตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายหลายรายการได้อย่างรวดเร็ว

ตามค่าเริ่มต้น Mac ของคุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งอัตโนมัติ ที่จะกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของพอร์ตเครือข่ายใดๆ ที่ตรวจพบว่ามีให้ใช้งานได้(พอร์ตเครือข่าย ซึ่งยังรู้จักกันในชื่ออินเทอร์เครือข่ายอีกด้วย คือวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทหรือเครือข่าย เช่น โมเด็ม อีเธอร์เน็ต หรือการ์ด Wi-Fi)

ในหลายกรณี คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมตัวอย่างเช่น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน คุณก็สามารถใช้เพียงตำแหน่งที่ตั้งแบบอัตโนมัติได้ แล้วระบบจะใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมของแต่ละที่เอง

หากคุณต้องการใช้อินเทอร์เฟซเครือข่ายเดียวกันกับหลายการตั้งค่า คุณต้องตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งแยกกันตัวอย่างเช่น หากคุณใช้พอร์ตอีเธอร์เน็ตของคุณที่ถูกกำหนดค่าเป็นแบบด้วยตัวเองในที่ทำงานแต่ผ่าน DHCP ที่บ้าน คุณต้องสลับตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

สร้างตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่งที่ตั้ง เลือกแก้ไขตำแหน่ง แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม

 3. ป้อนชื่อให้กับตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

 4. ป้อนการตั้งค่าของแต่ละพอร์ตเครือข่ายที่คุณต้องการใช้ในตำแหน่งที่ตั้งนั้น

 5. คลิก ปรับใช้

สลับไปตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายอื่น

ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

 • ใช้เมนู Apple เพื่อสลับตำแหน่งที่ตั้ง: เลือกเมนู Apple > ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้

  รายการเมนูตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏขั้นเมื่อคุณได้สร้างตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเพิ่มเติมแล้วเท่านั้น

 • ใช้การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อสลับตำแหน่งที่ตั้ง: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เครือข่าย คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่งที่ตั้ง เลือกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ปรับใช้

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

เอาตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายออก

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่งที่ตั้ง เลือก แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิกปุ่มเอาออก คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ปรับใช้

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือก แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 4. ป้อนชื่อใหม่ คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ปรับใช้

คัดลอกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพตำแหน่งที่ตั้ง เลือก แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคัดลอก

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ แล้วเลือก ทำสำเนาตำแหน่งที่ตั้ง

 4. ป้อนชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ปรับใช้