macOS High Sierra

การตั้งค่าเดสก์ท็อป

ใช้บานหน้าต่างเดสก์ท็อปของการตั้งค่าระบบของเดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อเลือกรูปแบบ สี หรือรูปภาพอื่นสำหรับเดสก์ท็อป (บริเวณพื้นหลังของหน้าจอของคุณ)

ในการเปิดบานหน้าต่าง เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ, คลิก เดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ, จากนั้นคลิกเดสก์ท็อป

เปิดบานหน้าต่างเดสก์ท็อป ให้ฉัน

รายการโฟลเดอร์และรูปภาพ

เลือกโฟลเดอร์หรือชุดรูปภาพจากรายการด้านซ้าย จากนั้นคลิกลวดลายหรือรูปภาพทางด้านขวา

หากคุณไม่เห็นอะไรเลยเมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์รูปภาพ แสดงว่าคุณไม่มีรูปภาพในโฟลเดอร์นั้นหรือรูปภาพเหล่านั้นมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น JPEG, PICT, TIFF หรือ PNGหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของรูปภาพ ให้เปิดรูปภาพนั้นในแอพการแสดงตัวอย่าง จากนั้นให้ บันทึกรูปภาพนั้นเป็นรูปแบบใหม่หากรูปภาพของคุณไม่ชัด ให้ลองใช้รูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น (เช่น ขนาด 1024 x 768 พิกเซล)

เพิ่ม และเอาออก

หากต้องการใช้รูปภาพจากโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์แล้ว คุณจะสามารถเลือกรูปภาพจากโฟลเดอร์นั้นได้

หากต้องการเอาโฟล์เดอร์ที่คุณเพิ่มออก ให้เลือกโฟลเดอร์นั้นแล้วคลิกปุ่มเอาออก

เมนูป๊อปอัพการเติมหน้าจอ

เมื่อคุณเลือกรูปภาพจากแอพรูปภาพหรือโฟลเดอร์รูปภาพแล้ว ให้เลือกว่าต้องการจัดเรียงหน้าจออย่างไร ตัวอย่างเช่น เต็มหน้าจอหรือวางรูปภาพไว้ตรงกึ่งกลางตัวเลือกบางอย่างอาจทำให้รูปภาพผิดเพี้ยนได้

เปลี่ยนรูปภาพ

วนดูรูปภาพทั้งหมดที่มีในรายการหรือโฟลเดอร์ที่คุณเลือกในรายการทางด้านซ้าย ใช้เมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกความถี่ของการเปลี่ยนรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ทุกชั่วโมง

ตัวเลือกนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแอพบางตัว เช่น เกม ซึ่งใช้กราฟิกหลายอย่าง

ลำดับการสุ่ม

เมื่อคุณเลือกให้เปลี่ยนรูปภาพ คุณยังสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพแบบสุ่มได้อีกด้วย

แถบเมนูแบบโปร่งแสง

(ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด)

ทำให้สีหรือรูปภาพของเดสก์ท็อปมองเห็นได้ที่ด้านหลัง แถบเมนู บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ