macOS High Sierra

การสลับจาก iPhoto เป็นแอพรูปภาพ

ถ้าคุณไม่ได้อัพเดทเป็น OS X 10.10.3 ขึ้นไป แอพรูปภาพจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัพเดทเป็น macOS High Sierra

แอพรูปภาพประกอบด้วยคุณสมบัติมากมายที่ไม่สามารถใช้ได้กับ iPhotoตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูรูปภาพทั้งหมดของคุณในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องที่มีคลังรูปภาพ iCloud และได้จัดระเบียบรูปภาพของคุณด้วยวิธีเดียวกันกับที่จัดระเบียบใน Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เมื่อคุณเปิดแอพรูปภาพครั้งแรกใน Mac ของคุณ คลังรูปภาพของคุณจะได้รับการอัพเกรดคลังที่ได้รับการอัพเกรดจะสามารถใช้ได้กับทั้งแอพรูปภาพและ iPhoto (หากติดตั้งไว้แล้ว) แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำในแอพรูปภาพจะไม่ปรากฏใน iPhoto และในทางกลับกัน

หากก่อนหน้านี้คุณมี iPhoto อยู่ใน Mac ของคุณแอพนี้จะยังคงอยู่ใน Mac ของคุณเช่นเดิมคุณสามารถเปิดได้จาก Launchpad หรือจากโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นใน Finderอย่างไรก็ตาม ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้แอพรูปภาพแทน iPhoto

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพรูปภาพ ให้ดูที่วิธีใช้รูปภาพ