macOS High Sierra

ใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงเป็นแป้นพิมพ์บนหน้าจอที่ช่วยให้คุณใช้ Mac ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์จริงโดยจะมีคุณสมบัติการป้อนขั้นสูง (เช่น คำแนะนำขณะป้อน) และการนำทางที่คุณสามารถกำหนดเพื่อทำให้ใช้แอพโปรดของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงที่มีคำแนะนำขณะป้อนทางด้านบนสุดด้านล่างคือแถวของปุ่มต่างๆ สำหรับการควบคุมระบบเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น ปรับความสว่างจอภาพ แสดง Touch Bar บนหน้าจอ และแสดงแผงแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง คุณยังสามารถเปิดใช้ Dwell ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการการกระทำเมาส์โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามสายตาและศีรษะได้

 • เปิดใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง:เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้คลิก แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง แล้วเลือก เปิดใช้งานแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

  เปิดบานหน้าต่างแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงให้ฉัน

 • ใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง:ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เลือกคำแนะนำขณะป้อน:ขณะที่คุณป้อน ระบบจะแสดงคำที่แนะนำคลิกคำแนะนำเพื่อแทรกลงในข้อความของคุณ

  • ปรับการตั้งค่าระบบ:คลิกปุ่มการควบคุมระบบเพื่อปรับความสว่างจอภาพ ความดังเสียง และการเล่นวิดีโอหรือเพลง หรือเพื่อเข้าถึง Mission Control และ Launchpad

  • แสดงหรือซ่อน Touch Bar บนหน้าจอ:ถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้คลิกปุ่ม Touch Bar เพื่อแสดง Touch Bar ทางด้านล่างสุดของหน้าจอคลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อซ่อน Touch Bar บนหน้าจอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Touch Bar โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องวิธีใช้ Touch Bar บน MacBook Pro ของคุณ

  • แสดงแผงแบบกำหนดเอง:คลิกปุ่มกำหนดเอง เพื่อแสดงแผงแบบกำหนดเองที่มีให้ใช้งานในการกลับไปที่แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง ให้กดไอคอนบ้าน ที่มุมขวาบนสุดของแผงแบบกำหนดเอง

  • แสดงอักขระทางเลือก:คลิก Option, Shift แล้วกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้ามีอักขระทางเลือกอยู่แล้ว เช่น à อักขระนั้นจะถูกแทรกลงในข้อความของคุณกดปุ่มค้างไว้เพื่อแสดงอักขระทางเลือกเพิ่มเติม

   ถ้าคุณป้อนอักขระที่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียงอยู่บ่อยๆ คุณสามารถใช้ปุ่มร่วม (ปุ่มปรับค่าที่กดพร้อมกับอีกปุ่มหนึ่งเพื่อป้อนตัวอักษรที่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง) เพื่อให้ป้อนได้เร็วขึ้นคลิก Option เพื่อไฮไลท์ปุ่มร่วม คลิกปุ่มร่วม แล้วคลิกตัวอักษร

 • เปลี่ยนแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง:คลิกปุ่มตัวเลือกแผง ที่มุมขวาบนสุดของแป้นพิมพ์ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนลักษณะของแป้นพิมพ์ เปิดใช้หรือปิดใช้ Dwell หรือติดตั้งการตั้งค่าคุณยังสามารถกำหนดแป้นพิมพ์โดยใช้หน้าต่างแก้ไขแผงได้ด้วย

 • ใช้ Dwell ด้วยแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง:คลิกปุ่มตัวเลือกแผง ที่มุมขวาบนสุดของแป้นพิมพ์ แล้วเลือก Dwell จากนั้นเลือกตัวเลือกหรือในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้คลิก แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก ตัวเลือก Dwell จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก ให้ดูการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของการช่วยการเข้าถึง

 • ปิดใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง:คลิกปุ่มปิด ที่มุมซ้ายบนสุดของแป้นพิมพ์หรือในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้คลิก แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง แล้วเลิกเลือก เปิดใช้งานแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกให้ซ่อนแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงหรือทำให้เป็นสีจางหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถทำให้แป้นพิมพ์มองเห็นได้แบบชัดเจนอีกครั้งโดยเลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือแป้นพิมพ์ที่ถูกทำให้สีจางลง หรือถ้าแป้นพิมพ์ถูกซ่อนอยู่ ให้เลื่อนตัวชี้

คุณสามารถใช้หน้าต่างแก้ไขแผงในการกำหนดแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงสำหรับใช้กับแอพโปรดของคุณได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้หน้าต่างแก้ไขแผง