macOS High Sierra

เกี่ยวกับคำแนะนำ Spotlight

Siri วิเคราะห์วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำที่ปรับแต่งให้เข้ากับคุณและการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

Siri เรียนรู้วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับแต่งให้เข้ากับประสบการณ์ของคุณ การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประวัติการเลือกดูของคุณใน Safari, อีเมล และรายชื่อ รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนโดยแอพที่ติดตั้งอื่นๆ Siri สามารถเสนอคำแนะนำใน Spotlight, ค้นดู, ความทรงจำรูปภาพ และอื่นๆ คุณสามารถดูรายการแบบเต็มของคุณสมบัติที่ Siri ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณได้ในส่วน Siri ของการตั้งค่าระบบที่อยู่ใต้คำแนะนำโดย Siri และความเป็นส่วนตัว

การปรับแต่งเฉพาะตัวถูกเชื่อมข้อมูลในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่มีการเข้ารหัสแบบปลายต่อปลาย

Siri เชื่อมข้อมูลนี้ระหว่างอุปกรณ์ของคุณได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างประสบการณ์ของคุณให้สอดคล้องกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง การเชื่อมข้อมูลนี้ทำโดยใช้การเข้ารหัสแบบปลายต่อปลาย

ในการแนะนำและค้นหาผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น ข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปที่ Apple และจะไม่ผูกกับคุณ

ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณใช้ คำแนะนำโดย Siri ใน Spotlight, ค้นดู หรือ Safari หัวข้อที่สนใจทั่วไปที่ Siri ได้เรียนรู้อาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อทำให้การค้นหาของคุณเกี่ยวข้องยิ่งขึ้น หัวข้อที่สนใจเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น การทำอาหารหรือบาสเกตบอล) จะช่วยมอบผลการค้นหาที่สัมพันธ์กันยิ่งขึ้นให้กับคุณ และเราจะใช้เทคนิคความเป็นส่วนตัวที่ใช้ได้ง่ายในการเลิกผูกหัวข้อที่สนใจเหล่านี้จากคุณ

นอกจากนี้หัวข้อที่สนใจเหล่านี้ เมื่อคุณค้นหา อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำสอบถามในการค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณได้เลือก และข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องไปที่ Apple เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ได้ผูกกับคุณ ผลการค้นหาที่แสดงไฟล์และเนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกส่ง

ถ้าคุณเปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นการค้นหาคำและวลีทั่วไปอาจถูกส่งต่อจาก Apple ไปที่เครื่องมือค้นหาการค้นหาเหล่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครรับเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูลอย่างเช่น ชื่อของบริการสมัครรับและประเภทของการสมัครรับอาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้ได้คำแนะนำเพลงและวิดีโอที่สัมพันธ์กันมากขึ้นชื่อบัญชี หมายเลข และรหัสผ่านของคุณจะไม่ถูกส่งให้กับ Appleตำแหน่งที่ตั้ง คำสอบถามในการค้นหา ความสนใจของคุณ และข้อมูลการใช้งานที่ส่งไปที่ Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำโดย Spotlight มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

คุณมีตัวเลือกและตัวควบคุม

คุณสามารถหยุดแอพจากการสนับสนุนข้อมูลเพื่อปรับแต่ง Siri ได้ ไปที่ การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Siri จากนั้นเลือก คำแนะนำโดย Siri และความเป็นส่วนตัว ยกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแอพ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คำแนะนำโดย Siri ส่งข้อมูลของคุณไปที่ Apple คุณสามารถปิดคำแนะนำโดย Siri ได้ คุณอาจทำเช่นนั้นได้ใต้การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก Spotlight และเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Spotlight และ อนุญาตคำแนะนำ Spotlight ในค้นดู คำแนะนำโดย Safari สามารถปิดได้ใน Safari เปิด Safari แล้วเลือกเมนู Safari เลือก การตั้งค่า แล้วคลิก ค้นหา จากนั้นเลิกเลือก รวมทั้งคำแนะนำโดย Safari

คุณสามารถปิดบริการหาที่ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำโดย Siri ได้ในการทำเช่นนั้น ให้เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เลือก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแถบความเป็นส่วนตัว แล้วเลือก รายละเอียด ที่อยู่ถัดจากบริการของระบบ จากนั้นเลิกเลือก คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งถ้าคุณปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่แม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Appleในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Apple จะได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่สามารถดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy

ปิด คำแนะนำโดย Spotlight

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก Spotlight จากนั้นคลิก ผลการค้นหา

    เปิดบานหน้าต่างผลการค้นหา Spotlight ให้ฉัน

  2. เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “อนุญาตคำแนะนำโดย Spotlight ในค้นดู”

  3. ในรายการ เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำแนะนำโดย Spotlight

ตอนนี้ Spotlight ค้นหาเนื้อหาใน Mac ของคุณได้เท่านั้นคุณสมบัติค้นหาจะค้นหาในพจนานุกรมบน Mac ของคุณเท่านั้น

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับคำแนะนำ Spotlight

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ความเป็นส่วนตัว

    เปิดบานหน้าต่างความเป็นส่วนตัวให้ฉัน

  2. คลิกที่ไอคอนล็อค เพื่อปลดล็อคบานหน้าต่าง จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

  3. คลิก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแถบด้านข้าง แล้วคลิก รายละเอียด ถัดจากบริการระบบ แล้วเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้ง