อุปกรณ์ iCloud

Mac, อุปกรณ์ iOS, Apple TV หรือคอมพิวเตอร์ Windows เครื่องใดๆ ที่เป็นไปตามความต้องการระบบของ iCloud สำหรับคุณสมบัติ iCloud ที่คุณต้องการใช้งาน และได้ลงชื่อเข้าสู่ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณสำหรับความต้องการและข้อแนะนำสำหรับแต่ละคุณสมบัติ ดูที่บทความการสนับสนุนของ Apple ความต้องการระบบสำหรับ iCloud