โฟลเดอร์คลัง

โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแบบอักษร ปลั๊กอินอินเทอร์เน็ต และรายการอื่นซึ่งใช้โดยแอพที่ใช้งานได้กับผู้ใช้ทุกคนใน Mac ของคุณห้ามใช้โฟลเดอร์นี้จัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นแต่ให้ใช้โฟลเดอร์เอกสารแทน

โฟลเดอร์คลังจะถูกซ่อนอยู่หากคุณมีเหตุจำเป็นต้องเปิดไฟล์ ให้คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน Finder แล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้ จากนั้นเลือก ไป > คลัง