โฟลเดอร์รายการดาวน์โหลด

โฟลเดอร์รายการดาวน์โหลดคือตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต แอพส่วนใหญ่ที่คุณใช้ดาวน์โหลดรายการ เช่น Safari หรือข้อความ จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์รายการดาวน์โหลดจะมีให้ใช้งานในแถบด้านข้าง Finder และใน Dock ใน Dock โฟลเดอร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สแตก