แถบด้านข้าง Finder

หน้าต่าง Finder จะมีแถบด้านข้างซึ่งมีรายการที่คุณใช้เป็นประจำ รวมถึงโฟลเดอร์ ดิสก์ และแท็ก

ตามค่าเริ่มต้น แถบด้านข้างจะถูกแบ่งเป็นห้าส่วน

รายการโปรด

รวบรวมรายการต่างๆ ที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด เช่น AirDrop, โฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น โฟลเดอร์เอกสารของคุณ และ iCloud Driveคุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เข้ามาโดยการลากโฟลเดอร์นั้นเข้ามาในส่วนรายการโปรด

iCloud

รวมถึงรายการที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติใน iCloud Drive และเมื่อคุณเปิดเดสก์ท็อปและเอกสาร iCloud โฟลเดอร์เดสกท็อปและเอกสารอยู่ใน iCloud

หมายเหตุ: หากคุณไ่ม่เปิด เดสก์ท็อปและเอกสาร iCloud ส่วนของ iCloud จะไม่ปรากฏ

อุปกรณ์

ไอคอนจอภาพที่แสดงถึงดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ดิสก์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ และไดรฟ์แบบออปติคอลที่พร้อมใช้งาน

ที่แชร์

คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์บนเครือข่ายท้องถิ่นของคุณอยู่ในรายการนี้ รวมถึงอุปกรณ์ AirPort และ Time Capsuleหากมีคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์จำนวนมากเกินกว่าที่จะให้แสดงในแถบด้านข้าง ให้คลิก ทั้งหมด เพื่อดูรายการทั้งหมด

หากคุณไม่เห็นส่วนที่แชร์ แสดงว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใดถูกตรวจพบในเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ

แท็ก

ให้การเข้าถึงรายการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการใช้แท็กเฉพาะคลิกแท็กเพื่อดูไฟล์ที่ใช้แท็กนั้น

ในเวลาใดก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้าง Finder ได้ด้วยตัวเองใน Finder ให้เลือก Finder > การตั้งค่า จากนั้นคลิก แถบด้านข้าง หรือ แท็ก