เลือกรายการ

เพื่อเลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการ เช่น รายชื่อ อีเมล ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือรูปภาพ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ: เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการ แล้วคลิก

  • เลือกหลายรายการ: กดปุ่ม Command ค้างไว้ แล้วคลิกรายการ

  • เลือก รายการหลายรายการที่อยู่ถัดไป: คลิกรายการแรกที่คุณต้องการเลือก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกรายการสุดท้าย

    คุณก็สามารถคลิกปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพดบริเวณที่ใกล้กับรายการแรกค้างไว้ แล้วลากให้ครอบคลุมรายการทั้งหมด