เมนูป้อนเข้า

เมนูป้อนเข้าในแถบเมนูจะช่วยให้คุณเลือกแหล่งป้อนเข้าต่างๆ (เช่น ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่น) เปิดตัวแสดงแป้นพิมพ์และตัวแสดงแบบอักษร และเข้าถึงการตั้งค่าและวิธีใช้แหล่งป้อนเข้าที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว เมนูป้อนข้อมูลเข้าปรากฏเมื่อคุณทำการใดๆต่อไปนี้ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์:

  • เปิดใช้งานแหล่งสัญญาณเข้า 2 อย่างขึ้นไป

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงตัวแสดงแป้นพิมพ์และอิโมจิในแถบเมนู”

  • เลือก กล่องกาเครื่องหมาย “แสดงเมนูป้อนข้อมูลเข้าในแถบเมนู”