ผู้ใช้มาตรฐาน

ผู้ใช้มาตรฐานที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบผู้ใช้มาตรฐานสามารถติดตั้งแอพและเปลี่ยนการตั้งค่าของเขาด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้อื่นได้