Dock

Dock จะอยู่ด้านล่างหน้าจอของคุณโดยการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นที่ที่สะดวกในการเก็บรายการที่คุณใช้บ่อยคุณสามารถเพิ่มหรือย้ายแอพ และเอกสาร ขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือย่อให้เล็กลง ย้ายไปด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอ หรือแม้แต่ตั้งค่าให้ซ่อนเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

  • ในการเพิ่มรายการไปยัง Dock เพียงแค่ลากรายการและวางในที่ที่คุณต้องการวางแอพไว้ทางซ้ายของแถวใน Dock และวางเอกสารไว้ทางขวา

  • ในการย้ายรายการ เพียงแค่ลากรายการนั้นออกไปจาก Dockการเอารายการออกจาก Dock ไม่ได้เป็นการเอารายการนั้นออกจาก Mac ของคุณ