คำแนะนำของ Safari

เกี่ยวกับการค้นหาโดย Safari และความเป็นส่วนตัว

Safari มีช่องเดียวสำหรับการค้นหาและที่อยู่เว็บ ดังนั้นคุณสามารถท่องเว็บได้จากตำแหน่งเดียวอย่างสะดวก เมื่อคำแนะนำโดยเครื่องมือค้นหาเปิดใช้งานอยู่ Safari จะสอบถามเครื่องมือค้นหาที่คุณเลือกสำหรับคำแนะนำโดยอิงจากสิ่งที่คุณพิมพ์

Siri จะวิเคราะห์วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณให้คำแนะนำที่เข้ากับตัวคุณและค้นหาได้ดีขึ้น

Siri จะเรียนรู้วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เข้ากับตัวคุณ การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประวัติการท่อง Safari, อีเมล, ข้อความ และรายชื่อ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแอพอื่นๆ ที่ติดตั้ง จะทำให้ Siri สามารถให้คำแนะนำในการค้นหา, ข่าว, ความทรงจำของรูปภาพ และอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูรายการแบบเต็มของคุณสมบัติที่ Siri ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณได้ในส่วน Siri ของการตั้งค่า

การปรับให้เข้ากับตัวคุณจะถูกเชื่อมข้อมูลไปตามอุปกรณ์ของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

Siri จะเชื่อมข้อมูลนี้ไปตามอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คงที่บนอุปกรณ์ทุกเครื่อง การเชื่อมข้อมูลนี้จะดำเนินการโดยใช้การเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

ในการทำให้คำแนะนำและผลการค้นหาสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปที่ Apple และจะไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้

ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณใช้คำแนะนำจาก Siri ในการค้นหาหรือ Safari หัวข้อที่คุณสนใจโดยทั่วไปที่ Siri เรียนรู้อาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อทำให้การค้นหาของคุณสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น หัวข้อที่คุณสนใจ (ตัวอย่างเช่น การทำอาหารหรือบาสเก็ตบอล) จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น และเราจะใช้เทคนิคที่เอื้อให้เกิดความเป็นส่วนตัวเพื่อแยกการระบุตัวคุณออกจากหัวของที่คุณสนใจของคุณ

นอกเหนือจากหัวข้อความสนใจเหล่านี้ เมื่อคุณดำเนินการค้นหา อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณเลือก และข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องไปที่ Apple เพื่อดำเนินการกะบคำของของคุณ ข้อมูลนี้จะไม่ผูกกับตัวคุณ ผลการค้นหาที่แสดงไฟล์และเนื้อหาบน Mac ของคุณจะไม่ถูกส่งไปด้วย

ถ้าคุณมีบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่คุณเปิด ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ในการทำให้คุณได้รับการแนะนำเพลงและวิดีโอที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูลอย่างชื่อของบริการสมัครสมาชิกและประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งไปที่ Apple ชื่อบัญชีของคุณ หมายเลขและรหัสผ่านจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ตำแหน่งที่ตั้ง คำที่ใช้ในการค้นหา ความสนใจของคุณ และข้อมูลการใช้ที่ส่งไปที่ Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำต่างๆ นั้นสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

ในการแสดงผลลัพธ์จากเครื่องมือค้นหาเว็บ คำและวลีที่ใช้บ่อยซึ่งเก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการค้นหาอาจจะถูกส่งต่อจาก Apple ไปยังเครื่องมือค้นหาบนเว็บ

คุณมีทางเลือกและสามารถควบคุมได้

คุณสามารถหยุดแอพจากการให้ข้อมูลเพื่อทำให้ Siri เข้ากับตัวคุณ ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นแตะ Siri และการค้นหา และเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อค้นหาแอพที่คุณต้องการปิดใช้งาน แตะที่ชื่อของแอพนั้นและสลับสวิตช์การค้นหาและคำแนะนำโดย Siri เป็น “ปิด”

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คำแนะนำจาก Siri ส่งข้อมูลของคุณไปที่ Apple คุณก็สามารถปิดคำแนะนำจาก Siri ได้ คุณอาจทำเช่นนั้นได้ใต้ การตั้งค่า แตะ Siri และการค้นหา และเลื่อนสวิตช์คำแนะนำในการค้นหาและคำแนะนำใน Lookup เป็น “ปิด” คำแนะนำ Safari สามารถปิดได้ในการตั้งค่า แตะ Safari และเลื่อนคำแนะนำ Safari เป็น “ปิด”

คุณสามารถปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของคำแนะนำจาก Siri ได้ ในการทำเช่นนั้น ให้เปิดการตั้งค่าระบบ แตะ ความเป็นส่วนตัว แตะ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และเลื่อนสวิตช์คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งเป็น “ปิด” ถ้าคุณปิดบริการตำแหน่งในอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งแบบแม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

โหลดรายการยอดนิยมล่วงหน้า

เมื่อเปิดใช้งานโหลดรายการยอดนิยมล่วงหน้าไว้ ทันทีที่ Safari ตรวจพบรายการยอดนิยมที่อิงตามที่คั่นหน้าและประวัติการท่องเว็บของคุณ Safari จะเริ่มต้นดาวน์โหลดหน้าเว็บนั้นในพื้นหลัง ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หน้าเว็บจะโหลดแบบปกติ

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy