คำแนะนำของ Safari

การค้นหาโดย Safari มีคำแนะนำโดย Safari จากอินเทอร์เน็ต, iTunes, App Store, เวลาฉายภาพยนตร์, ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เคียง และอื่นๆ

เมื่อคุณเปิดใช้งานคำแนะนำ Safari ใน Safari คำที่ให้ในการค้นหาของคุณ คำแนะนำ Safari ที่คุณเลือก และข้อมูลการใช้ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยัง Appleหากคุณเปิดบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ใน Mac ของคุณ เมื่อคุณดำเนินการค้นหาใน Safari โดยเปิดใช้งานคำแนะนำ Safari ไว้ด้วย ตำแหน่งที่ตั้งของ Mac ของคุณในขณะนั้นจะถูกส่งไปที่ Appleเพื่อให้คุณได้รับการแนะนำเพลงและวิดีโอที่เกี่ยวข้อง หาก Mac ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูลเช่นชื่อของบริการสมัครสมาชิกและประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งไปที่ Appleชื่อบัญชีของคุณ หมายเลขและรหัสผ่านจะไม่ถูกส่งไปที่ Appleตำแหน่งที่ตั้ง คำที่ใช้ในการค้นหา และข้อมูลการใช้ที่ส่งไปยัง Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำโดย Safari มีความสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

หากคุณไม่ต้องการให้ส่งคำที่ใช้ในการค้นหาโดย Safari และข้อมูลการใช้คำแนะนำโดย Safari ของคุณไปที่ Apple คุณสามารถปิดใช้งานคำแนะนำโดย Safari ใน Safari ได้เพียงเลือก Safari > การตั้งค่า คลิก ค้นหา จากนั้นเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคำแนะนำโดย Safari

คุณสามารถปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำโดย Safari ได้ในบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน Mac ของคุณ โดยคลิกแถบความเป็นส่วนตัว เลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เลือกรายละเอียดที่อยู่ถัดจากบริการระบบ จากนั้นเลิกเลือกคำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งหากคุณปิดบริการตำแหน่งใน Mac ของคุณ ตำแหน่งที่แม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Appleในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

โดยการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณได้ยอมรับและยินยอมในการรับส่ง การเก็บรวบรวม การบำรุงรักษา การดำเนินการ และการใช้ข้อมูลนี้โดย Apple และบริษัทย่อยของ Apple ดังที่ระบุไว้ด้านบน

ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Apple จะได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่สามารถดูได้ที่ www.apple.com/th/privacyคุณสมบัติบางประการของคำแนะนำโดย Safari อาจไม่มีให้ใช้งานในบางภาษาหรือภูมิภาค และคุณสมบัติบางประการของคำแนะนำโดย Safari อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค