คำแนะนำของ Safari

Siri จะวิเคราะห์วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณให้คำแนะนำที่เข้ากับตัวคุณและค้นหาได้ดีขึ้น

Siri จะเรียนรู้วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เข้ากับตัวคุณการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประวัติการท่อง Safari, อีเมล, ข้อความ และรายชื่อ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแอพอื่นๆ ที่ติดตั้ง จะทำให้ Siri สามารถให้คำแนะนำใน Spotlight, ค้นหา, ความทรงจำของรูปภาพ และอื่นๆ ได้คุณสามารถดูรายการแบบเต็มของคุณสมบัติที่ Siri ปรับให้เข้ากับตัวคุณได้ในส่วน Siri ของการตั้งค่าระบบ ใต้คำแนะนำและความเป็นส่วนตัวของ Siri

การปรับให้เข้ากับตัวคุณจะถูกเชื่อมข้อมูลไปตามอุปกรณ์ของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

Siri จะเชื่อมข้อมูลนี้ไปตามอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คงที่บนอุปกรณ์ทุกเครื่องการเชื่อมข้อมูลนี้จะดำเนินการโดยใช้การเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

ในการทำให้คำแนะนำและผลการค้นหาสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปที่ Apple และจะไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้

ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณใช้คำแนะนำจาก Siri ใน Spotlight, ค้นหา, หรือ Safari หัวข้อที่คุณสนใจโดยทั่วไปที่ Siri เรียนรู้อาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อทำให้การค้นหาของคุณสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นหัวข้อที่คุณสนใจ (ตัวอย่างเช่น การทำอาหารหรือบาสเก็ตบอล) จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น และเราจะใช้เทคนิคที่เอื้อให้เกิดความเป็นส่วนตัวเพื่อแยกการระบุตัวคุณออกจากหัวของที่คุณสนใจของคุณ

นอกเหนือจากหัวข้อความสนใจเหล่านี้ เมื่อคุณดำเนินการค้นหา อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณเลือก และข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องไปที่ Apple เพื่อดำเนินการกะบคำของของคุณข้อมูลนี้จะไม่ผูกกับตัวคุณผลการค้นหาที่แสดงไฟล์และเนื้อหาบน Mac ของคุณจะไม่ถูกส่งไปด้วย

ถ้าคุณมีบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่คุณเปิด ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นการค้นหาคำและวลีทั่วไปอาจถูกส่งต่อจาก Apple ไปที่เครื่องมือการค้นหาการค้นหาเหล่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาในการทำให้คุณได้รับการแนะนำเพลงและวิดีโอที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูลอย่างชื่อของบริการสมัครสมาชิกและประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งไปที่ Appleชื่อบัญชี หมายเลข และรหัสผ่านของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Appleตำแหน่งที่ตั้ง คำที่ใช้ในการค้นหา ความสนใจของคุณ และข้อมูลการใช้ที่ส่งไปที่ Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำต่างๆ นั้นสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

คุณมีทางเลือกและสามารถควบคุมได้

คุณสามารถหยุดแอพจากการให้ข้อมูลเพื่อทำให้ Siri เข้ากับตัวคุณไปที่ การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Siri จากนั้นเลือก คำแนะนำโดย Siri และความเป็นส่วนตัวเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของแอพ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คำแนะนำจาก Siri ส่งข้อมูลของคุณไปที่ Apple คุณก็สามารถปิดคำแนะนำจาก Siri ได้คุณอาจทำสิ่งนั้นได้ใต้การตั้งค่าระบบ เลือก Spotlight แล้วเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำแนะนำจาก Spotlight แล้วอนุญาตคำแนะนำ Spotlight ในค้นหาคำแนะนำโดย Safari สามารถปิดได้ใน Safariเปิด Safari เลือกเมนู Safari แล้วเลือกการตั้งค่า คลิกค้นหา แล้วเลิกเลือกรวมคำแนะนำโดย Safari

คุณสามารถปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของคำแนะนำจาก Siri ได้ในการทำเช่นนั้น ให้เปิดการตั้งค่าระบบ คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในแถบความเป็นส่วนตัว เลือกรายละเอียดที่อยู่ถัดจากบริการระบบ แล้วเลิกเลือกคำแนะนำที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งถ้าคุณปิดบริการตำแหน่งในอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งแบบแม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Appleในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy