แถบเมนู

แถบเมนูอยู่ที่ด้านบนของจอประกอบด้วยเมนู Apple, เมนูแอพ, เมนูสถานะ, Spotlight, Siri และศูนย์การแจ้งเตือน

แถบเมนู