ล่าสุด

ในการเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่คุณเพิ่งเปิดหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกล่าสุดในแถบด้านข้าง Finder