การป้อนตามคำบอกขั้นสูง

คุณสมบัติ macOS ที่ให้คุณป้อนตามคำบอกขณะออฟไลน์ โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยการป้อนตามคำบอกขั้นสูง คุณสามารถใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก (หรือที่รู้จักในชื่อ คำสั่งพูด) เพื่อดำเนินการงานต่างๆ และควบคุม Mac ของคุณในระหว่างสั่งป้อนเป็นข้อความตามคำบอก OS X v10.11 ขึ้นไป ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการใช้วลีซึ่งมีคำสำคัญที่ใช้ในการป้อนตามคำบอกเพื่อให้คุณสามารถใช้คำสั่งป้อนตามคำบอกได้แม้ว่าคุณไม่ได้สั่งให้ป้อนข้อความ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดการป้อนตามคำบอกขั้นสูง และเมื่อคุณเพิ่มภาษาเพื่อใช้กับการป้อนตามคำบอกขั้นสูง macOS จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้ป้อนตามคำบอกทำงานแบบออฟไลน์ได้ จำนวนพื้นที่ว่างในดิสก์ที่ต้องใช้ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละภาษา หลังจากที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมแล้ว คุณสามารถป้อนตามคำบอกได้แม้ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้