นามแฝงของแอพ ไฟล์ และโฟลเดอร์

นามแฝงสำหรับแอพ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ คือไฟล์ขนาดเล็กที่เชื่อมกับรายการจริงเมื่อคุณสร้างนามแฝงสำหรับรายการ รายการต้นฉบับจะไม่ถูกย้ายออกไปเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่นามแฝง รายการต้นฉบับจะเปิดขึ้นหากคุณย้ายหรือตั้งชื่อใหม่ให้รายการต้นฉบับ นามแฝงจะยังคงเปิดไปสู่รายการนั้นได้อย่างถูกต้อง

รายการใน Dock เป็นนามแฝงรายการที่คุณเพิ่มเข้าไปในแถบด้านข้าง Finder ก็เป็นนามแฝงเช่นกัน