ความต่อเนื่อง

คุณสมบัติ เช่น Handoff, Instant Hotspot การโทรและ SMS ที่ให้คุณย้ายระหว่าง iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ของคุณ หรือใช้สิ่งเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างลงตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มเอกสาร อีเมล หรือข้อความด้วย Handoff บนอุปกรณ์อันเดียวและอุปกรณ์อีกชิ้นที่คุณใช้ค้างไว้

เพื่อใช้คุณสมบัติความต่อเนื่อง อุปกรณ์ของคุณต้องตามข้อกำหนดของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความบริการช่วยเหลือของ Apple ความต้องการของระบบสำหรับความต่อเนื่องใน Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch ของคุณ