ความต่อเนื่อง

คุณสมบัติ เช่น Handoff, Instant Hotspot การโทรและ SMS ที่ให้คุณย้ายระหว่าง iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ของคุณ หรือใช้สิ่งเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างลงตัวตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มเอกสาร อีเมล หรือข้อความด้วย Handoff บนอุปกรณ์อันเดียวและอุปกรณ์อีกชิ้นที่คุณใช้ค้างไว้

เพื่อใช้คุณสมบัติความต่อเนื่อง อุปกรณ์ของคุณต้องตามข้อกำหนดของระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความบริการช่วยเหลือของ Apple ความต้องการของระบบสำหรับความต่อเนื่องใน Mac, iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch ของคุณ