คำแนะนำของ Safari

คำแนะนำโดย Safari แสดงขึ้นในขณะที่คุณป้อนในช่องค้นหาอัจฉริยะ คุณอาจเห็นคำแนะนำจากอินเทอร์เน็ต, ลักษณะสภาพอากาศ, ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเที่ยวบิน, คำแนะนำจาก Apple Music และ App Store, เวลาฉายภาพยนตร์ และอื่นๆ