โฟลเดอร์เริ่มต้น

โฟลเดอร์เริ่มต้นถูกตั้งชื่อด้วยชื่อผู้ใช้ของคุณ ไม่ได้ชื่อว่า เริ่มต้น ในโฟลเดอร์เริ่มต้น มีโฟลเดอร์สำหรับไฟล์เดสก์ท็อป ดาวน์โหลด รูปภาพ เอกสาร ภาพยนตร์ เพลง และไฟล์สาธารณะอื่นๆ ของคุณ

ไอคอนโฟลเดอร์เริ่มต้น

หาก Mac ของคุณมีการตั้งค่าผู้ใช้หลายการตั้งค่า ผู้ใช้แต่ละรายจะมีโฟลเดอร์เริ่มต้น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ไอคอนในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณจะมีลักษณะเหมือนบ้าน และโฟลเดอร์เริ่มต้นอื่นมีลักษณะเหมือนโฟลเดอร์ปกติ หากคุณออกจากระบบและมีผู้อื่นเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้นั้นจะเปลี่ยนเป็นรูปบ้าน

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้เดสก์ท็อปและเอกสารของ iCloud โฟลเดอร์สำหรับไฟล์บนเดสก์ท็อปและเอกสารของคุณจะถูกระบุตำแหน่งไว้ในส่วนของ iCloud ของแถบด้านข้างของ Finder แทนที่โฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ

ในการเปิดโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ ให้คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อยู่ใน Finder จากนั้นเลือก ไปที่ > หน้าเริ่มต้น