คำแนะนำ Spotlight

Siri จะวิเคราะห์ว่าคุณใช้งานอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะเสนอคำแนะนำที่ตรงกับความต้องการและการค้นหาที่ได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับคุณโดยใช้การประมวลผลภายในที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์

Siri จะเรียนรู้วิธีที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เข้ากับตัวคุณ การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ เช่น ประวัติการท่อง Safari, อีเมล, ข้อความ และรายชื่อ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแอพอื่นๆ ที่ติดตั้ง จะทำให้ Siri สามารถให้คำแนะนำใน Spotlight, การค้นหา, ข่าว, ความทรงจำของรูปภาพ และอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูรายการแบบเต็มของคุณสมบัติที่ Siri ปรับให้เข้ากับตัวคุณได้ในส่วน Siri ของการตั้งค่าระบบ ใต้คำแนะนำและความเป็นส่วนตัวของ Siri

การปรับให้เข้ากับตัวคุณจะถูกเชื่อมข้อมูลไปตามอุปกรณ์ของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

Siri จะเชื่อมข้อมูลนี้ไปตามอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คงที่บนอุปกรณ์ทุกเครื่อง การเชื่อมข้อมูลนี้จะดำเนินการโดยใช้การเข้ารหัสแบบจากปลายทางถึงปลายทาง

ในการทำให้คำแนะนำและผลการค้นหาสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปที่ Apple และจะไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้

ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณใช้คำแนะนำจาก Siri ใน Spotlight, ค้นหา, หรือ Safari หัวข้อที่คุณสนใจโดยทั่วไปที่ Siri เรียนรู้อาจถูกส่งไปที่ Apple เพื่อทำให้การค้นหาของคุณสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น หัวข้อที่คุณสนใจ (ตัวอย่างเช่น การทำอาหารหรือบาสเก็ตบอล) จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น และเราจะใช้เทคนิคที่เอื้อให้เกิดความเป็นส่วนตัวเพื่อแยกการระบุตัวคุณออกจากหัวของที่คุณสนใจของคุณ

นอกเหนือจากหัวข้อความสนใจเหล่านี้ เมื่อคุณดำเนินการค้นหา อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณเลือก และข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องไปที่ Apple เพื่อดำเนินการกะบคำของของคุณ ข้อมูลนี้จะไม่ผูกกับตัวคุณ ผลการค้นหาที่แสดงไฟล์และเนื้อหาบน Mac ของคุณจะไม่ถูกส่งไปด้วย

ถ้าคุณมีบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่คุณเปิด ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ในการทำให้คุณได้รับการแนะนำเพลงและวิดีโอที่สัมพันธ์กับบริบทมากขึ้น ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลงหรือวิดีโอได้ ข้อมูลอย่างชื่อของบริการสมัครสมาชิกและประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งไปที่ Apple ชื่อบัญชีของคุณ หมายเลขและรหัสผ่านจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ตำแหน่งที่ตั้ง คำที่ใช้ในการค้นหา ความสนใจของคุณ และข้อมูลการใช้ที่ส่งไปที่ Apple จะถูกใช้โดย Apple เท่านั้นเพื่อทำให้คำแนะนำต่างๆ นั้นสัมพันธ์กับบริบทมากขึ้นและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple

ในการปรับปรุงผลการค้นหา คำและวลีที่เก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการค้นหาทั่วไปอาจจะถูกส่งต่อจาก Apple ไปยังเครื่องมือค้นหาบนเว็บ

คุณมีทางเลือกและสามารถควบคุมได้

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คำแนะนำจาก Siri ส่งข้อมูลของคุณไปที่ Apple คุณก็สามารถปิดคำแนะนำจาก Siri ได้ คุณอาจทำเช่นนั้นได้ใต้การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก Spotlight และเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำแนะนำโดย Spotlight และคำแนะนำโดย Spotlight ในค้นดู คำแนะนำโดย Safari สามารถปิดได้ใน Safari เปิด Safari แล้วเลือกเมนู Safari จากนั้นเลือก การตั้งค่า คลิกที่การค้นหา จากนั้นเลิกเลือก รวมถึงคำแนะนำ Safari ด้วย

คุณสามารถหยุดแอพจากการให้ข้อมูลเพื่อทำให้ Siri เข้ากับตัวคุณ ไปที่การตั้งค่าระบบ คลิก Siri แล้วเลือกคำแนะนำและความเป็นส่วนตัวของ Siri เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของแอพ

คุณสามารถปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของคำแนะนำจาก Siri ได้ ในการทำเช่นนั้น ให้เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เลือก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในแถบความเป็นส่วนตัว คลิกแม่กุญแจเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก รายละเอียด ที่อยู่ถัดจากบริการของระบบ จากนั้นเลิกเลือก คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าคุณปิดบริการตำแหน่งในอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งแบบแม่นยำของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ในการส่งคำแนะนำในการค้นหาที่เกี่ยวข้อง Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการให้การปรับแต่ง Siri เชื่อมข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน Siri ได้ใต้การตั้งค่า iCloud

ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Apple จะได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่สามารถดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy