แถบเมนู

แถบเมนูอยู่ที่ด้านบนของจอ ประกอบด้วยเมนู Apple , เมนูแอพ, เมนูสถานะ, Spotlight, Siri และศูนย์การแจ้งเตือน

แถบเมนู