เลือกข้อความ

ถ้าข้อความอยู่ในเซลล์ตาราง คุณจะต้องคลิกที่เซลล์ก่อนที่คุณจะสามารถเลือกข้อความได้

  • เลือกอักขระหนึ่งอักขระหรือมากกว่านั้น: คลิกที่หน้าอักขระตัวแรกแล้วลากผ่านอักขระที่คุณต้องการ

  • เลือกคำ: คลิกสองครั้งที่คำ

  • เลือกย่อหน้า: คลิกสามครั้งที่ย่อหน้า

  • เลือกช่วงของข้อความ: คลิกที่หน้าอักขระตัวแรก จากนั้นกดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้แล้วคลิกที่จุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการเลือก